Η Σ.ΠΑ.ΜΕ. ΕΧΕΙ ΚΛΕΙΣΕΙ.

 ΤΟ SITE ΘΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΓΙΑ ΛΙΓΟ ΚΑΙΡΟ ΓΙΑ ΑΡΧΕΙΑΚΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ...


Σκοπός του εγχειρήματος είναι κάποιο τρόπο να αποδείξουμε είναι ότι μπορούν να λειτουργήσουν σ'αυτόν τον τόπο συλλογικές προσπάθειες – και κυρίως στον πονεμένο τομέα της παραγωγής και διάθεσης των προϊόντων.

Όλες οι αποφάσεις για όλα τα θέματα παίρνονται μέσω γενικής συνέλευσης και ψηφίζονται βάσει πλειοψηφίας και όλες οι εργασίες μοιράζονται το δυνατόν με κυκλική εναλλαγή.

Ο εσωτερικός χώρος

Η Σ.Πα.Με. είναι μια συλλογική προσπάθεια δικαίου εμπορίου που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη(Κ. Μελενίκου 29). Πρακτικά είναι ένα πρατήριο ειδών πρώτης ανάγκης, τύπου μπακάλικου, και ως νομική υπόσταση ένας μη κερδοσκοπικός προμηθευτικός συνεταιρισμός.Πρόσφατα άρθρα περί Σ.πα.με.

Αντί αποχαιρετισμού

διάφοροι λόγοι έχουν οδηγήσει κατά τον τελευταίο χρόνο στη συρρίκνωση των μελών της Σ.ΠΑ.ΜΕ. και σε μια γενικότερη στασιμότητα. Η Σ.ΠΑ.ΜΕ. έκλεισε ένα κύκλο της. Μέσα από δημοκρατικές διαδικασίες αποφασίσαμε να διαλύσουμε το συνεταιρισμό μας.


Πρόσφατα άρθρα γενικού περιεχομένου

Εγκαίνια του Συνεταιριστικού Παντοπωλείου Βίος Coop

Την Τετάρτη 12 Φεβρουαρίου 2014, ώρα 18:00-22:00 στο συνεταιριστικό παντοπωλείο Βίος Coop (Κων. Καραμανλή 42, περιοχή Ευκλείδη)